Ooracupunctuur

Auriculotherapie

Wat

Auriculotherapie?

Auriculotherapie is een therapeutische techniek die volledig zelfstandig kan gebruikt worden maar evenzeer complementair is aan elke andere behandeling. Deze techniek, die vaak ook als ooracupunctuur wordt aangeduid, bestaat er in om precieze punten op het oor te behandelen voor therapeutische doeleinden.

Lees meer
Wanneer

Indicaties

De indicaties voor auriculotherapie zijn talrijk en beslaan bijna elke discipline in de geneeskunde.
Alle mogelijke vormen van pijn, maar ook maag- en darmproblemen, sinusitis en allergieën kunnen met auriculotherapie succesvol worden behandeld.

Lees meer
Hoe

In praktijk

Eerst gebeurt er een grondig onderzoek om de precieze oorzaak of oorzaken van het probleem te kunnen vaststellen.
Na het opzoeken van actieve punten op het oor worden deze behandeld met de gepaste techniek zoals (verblijfs)naaldjes of koude (cryoauriculotherapie).

Lees meer