Historiek

CauterisatieDe vroegste sporen van auriculotherapie dateren reeds van 3500 voor Christus. De kennis werd vooral doorgegeven via mond aan mond, van leraar op leerling. De vroegste auriculotherapie was vooral gekend om pijn te kunnen verzachten, de geestelijke toestand te verbeteren, vruchtbaarheid te bevorderen en zelfs het zicht te kunnen verbeteren.

Sinds het oude China, de tijd van Hippocrates, de piraten, de schilder Jerome Bosch, koning Henri III en vele anderen voer de sloep van de auriculotherapie steeds in het zog van de klassieke geneeskunde, zonder ooit te zinken.

De grote doorbraak kwam er in de 20ste eeuw onder impuls van de geniale observaties van een arts uit Lyon: dokter Paul Nogier. Als bij toeval kon Dr.Nogier patiënten observeren die succesvol waren behandeld voor hardnekkige lage rugpijn door een zekere Mevr. Barin Casalta die de techniek had geleerd van haar vader, een wereldreiziger. Door zijn observaties kon Dr.Nogier een eerste cartografie van de punten op de oorschelp opstellen. Deze cartografie had de vorm van een omgekeerde foetus.

De omgekeerde foetus van Paul Nogier

Men kan nu stellen dat dit de geboorte inluidde van de AURICULOTHERAPIE, een term die door Dr.Nogier zelf aan deze techniek werd gegeven in de jaren 1950.

Maar zelfs al vertoonde deze techniek en de cartografie reeds ten tijde van Paul Nogier en zijn leerlingen een grote coherentie, toch werd de auriculotherapie weggehoond door de artsen die de geneeskunde op een conventionele manier beoefenden.

Maar de auriculotherapie stond niet stil en heeft sindsdien eigenlijk nooit meer stilgestaan. Grote namen in Frankrijk zoals Dr. René Bourdiol, Dr. René Kovacs, Prof.Jean Bossy en nogal wat anderen brachten meer en meer bewijsmateriaal aan, neurofysiologische argumenten die de werking van de auriculotherapie ondersteunden.

De laatste twee decennia is het vooral het werk van Dr.David Alimi, met name zijn studies met behulp van functionele MRI, dat het begrip van de werking van de auriculotherapie naar nieuwe hoogtes heeft gestuwd. Sterker nog, de neurofysiologische principes waarop de auriculotherapie steunt, hijsen de techniek op gelijke voet als andere meer klassiek medische technieken, door continue wetenschappelijke validatie en evaluatie. De auriculotherapie vormt reeds het onderwerp van honderden gerandomiseerde klinische studies, uitgevoerd door onderzoekers over de gehele wereld. Het is Dr.Alimi die door zijn werk met de functionele MRI het bestaan van de lokalisaties op het oor heeft aangetoond. Op die manier heeft hij de relaties tussen het lichaam, het oor en de hersenen bewezen.

Inmiddels wordt de auriculotherapie her en der reeds toegepast maar het is van uitzonderlijk groot belang dat de techniek wordt uitgevoerd door een arts die hiervoor een grondige opleiding heeft gevolgd. De referentieopleiding is een tweejarige vorming aan de Universiteit van Paris XIII die leidt tot een DIU (Diplôme Inter Universitaire), die ook reeds succesvol werd gevolgd door enkele Vlaamse artsen zoals Dr.Rini Verpraet en Dr.Jozef Heindryckx. Directeur van de opleiding is Dr.Claire Marie Rangon.

Dr.Rini Verpraet
Bron: Dr.David Alimi (www.auriculo-scientifique.com)