Kennismakingsdag Cryo-Auriculotherapie

Op 18 november 2017 gaat een kennismakingsdag Auriculotherapie door met Dr. David Alimi.

Prof. Pierre MAQUET, kliniekhoofd Neurologie aan het CHU van Luik zal de dag inleiden met als thema het gebruik van de functionele MRI.
Vervolgens zal Dr.David Alimi de rest van de dag voor zijn rekening nemen.
Diverse thema’s én een klinische demonstratie zullen aan bod komen.

Meer info op: http://www.acupunctuur.be/event/kennismakingsdag-auriculotherapie-met-dr-david-alimi/

Basiscursus Auriculotherapie 2018

In 2018 start een nieuwe basiscursus in de Auriculotherapie.
Deze cursus beslaat 6 zaterdagen en is (enkel) voor artsen bestemd.
Lesgevers zijn Dr.Rini Verpraet en Dr. Jozef Heindryckx

Klik hier voor meer informatie.

auriculo2